Contoh Surat Izin Cuti Tahunan Karyawan Swasta

1 min read

Contoh Surat Izin Cuti Tahunan Karyawan Swasta

Cuti merupakan hak bagi seluruh karyawan, baik karyawan swasta, buruh pabrik, maupun PNS. Salah satu jenis cuti yang disediakan bagi karyawan adalah cuti tahunan. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh surat izin cuti tahunan bagi karyawan swasta.

Aturan mengenai cuti tahunan

Pemerintah telah mengeluarkan uu ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Salah satu yang dibahas dalam UU tersebut mengenai cuti karyawan. Lebih spesifik lagi, Di dalam Pasal 79 Ayat 2 (c) dipaparkan bahwa cuti tahunan akan diberikan kepada karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus. Lama cuti tahunan minimal 12 hari kerja. Namun pihak perusahaan dapat menetapkan cuti di atas angka tersebut jika memang ada penyesuaian atas jabatan atau beban kerja.

Aturan mengenai cuti tahunan dapat disesuaikan oleh Perusahaan masing – masing. Terkadang Perusahaan menggabungkan cuti tahunan dengan cuti Bersama. Sehingga, menurut aturan apabila karyawan mengambil libur pada hari cuti bersama, maka jatah cuti tahunan mereka akan berkurang.

Prosedur pengajuan Cuti Bagi Karyawan Swasta

1. Siapkan Surat permohonan cuti

Buatlah surat permohonan cuti secara tertulis. Pada umumnya, surat permohonan cuti berisi jenis cuti yang ingin diambil beserta alasan karyawan mengambil cuti.

2. Sampaikan permohonan cuti ke atasan

Setelah membuat surat permohonan cuti, sampaikan surat tersebut kepada atasan atau kepada staff yang bersangkutan. Pastikan paling lambat surat permohonan cuti yang kalian buat diajukan 30 hari sebelum masa cuti berlangsung.

3. Menunggu permohonan cuti disetujui oleh atasan

Setelah permohonan diajukan, tunggulah keputusan atasan apakah cuti yang kalian ajukan disetujui atau tidak. Sambil menunggu, usahakan selesaikan pekerjaan kalian sebelum cuti berlangsung. Agar pekerjaan kalian tidak bertumpuk dan kalian tidak akan meninggalkan beban kerja yang banyak ke teman sekantor.

Contoh Surat Cuti Tahunan

Jakarta, 5 Januari 2020

Perihal : Permohonan cuti tahunan
Kepada Yth,
Kepala HRD PT Labkom Jaya Abadi
Di tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Kinan Maharani
NIK : 6789065468
Jabatan : Staff
Divisi : Finance

Bermaksud mengajukan cuti tahunan selama tiga hari, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2020  sampai dengan tanggal 13 Januari 2020. Demikian surat permohonan cuti ini saya ajukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Kinan Maharani

Itulah contoh surat izin cuti melahirkan. Untuk melihat contoh – contoh surat lainnya, jangan lupa baca artikel yang lain pada kategori Contoh Surat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *