Ahmad Dahlan I'm just ordinary man with a big dream

Contoh Surat Undangan Pernikahan dalam Bahasa Jawa

1 min read

Contoh Seragam BAju Pengantin Adat Jawa

Matamu.NET – Memberikan undangan pernikahan dalam bahasa Jawa Tradsional akan membuat kesan yang lebih sopan dan keren karena kamu ikut membantu upaya pelestarian budaya. Tanpa perlu berpanjang lebar, berikut ini adalah contoh undangan pernikahan dalam bahasa jawa.

1. Format 1 Bahsa Jawa Formal Kromo

Contoh Surat Undangan Pernikahan Bahasa Jawa Formla Kromo

Kepada
Yth. Bapak/ ibu : _______________________

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Nuwun kanthi lumunturing sih nugrahaning Gusti Allah SWT ingkang Moho Agung sinurung saha hanetepu reh dharmaning sutrisno kaparengo kulo kanthi andhaping manah nyuwun karawuhan panjejengan

Dinten            : Jum’at Kliwon
Tanggal         : 12 April 2021
Wanci             : 10.00 WIB
Wonten          : RT 12, Catur Tunggal, Sleman

Nambut Silaning Akrami

Setyo Nugroho    Dhapun Kaliyan     Ratna Purbowati

Resepsi

Dinten            : Minggu Pahing
Tanggal         : 1 Mei 2021
Wanci             : 18.00 WIB
Wonten          : Gedung Serba Guna Kelurahan Catur Tunggal, Sleman

Saperlu paring do’a pangestu dumateng anak kulo kekalih

Wasan saking pekareng rawuh panjenengan sekaliyan kulo ngaturaken agunging panuwun

Wassalamu aliakum warahmatullahi wabarakatu

Atur Taklim Kulo

Kel. Bapak. Kusumo Wardani

2. Surat Undangan Pernikahan Bahasa Jawa Formal Kromo

Contoh Surat Undangan Pernikahan Bahasa Jawa Sopan dan Formal Kromo

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Khanti nyading sih berkahing Gusti Allah SWT ingkah Maha Asih, Ing pangangkah kawula sagotrah badhe anglaksanakaken pariwahan dhaup saha syukuran anak kulo :

Dr. Nirmala Sari Sp.BU
Putri bapak Dr. dr. Soetikno Prawiro Negoro Sp.PD

Mala kaliyan Dirga

Muh. Dirgahayu Agustiawan S.E., MM
Putra Agung Sedayu Pramana M.Phill

Menggah titi wancanipun

Dinten : Sabtu,
Surya Kaping : 12 Agustus 2021
Wanci Tabuh : 18.00 – 22.00 Wekdal iring kilen
Manggen Wonten : Masjid Agung Sleman

Satuhu damel bombing lan bingahing mana kulo sagotrah,
Bilih sarana dhanganing penggalih lan sepen ing sambekala.
Bapak/ibu/Sedherek kesdu rawuh angestreni
saha paring donga pangestu dhateng sang penganting kekalih

Wusana kawula sagotrah ngaturaken agunging panuwun,
saha nyuwun paringin pangaksami bilih wonten
kekirangan lan kalepatan kulo nuwun pangapunten

Wassalamu Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatu

Atur Taklim Kulo

Keluarga Besar
Bpk. Soetikno Prawiro Negoro
Ibu Sasmi Rinto Ningrum
Keluarga Besar
Bpk. Agung Sedayu Pramana
Ibu Elizaveta Boyarskaya

Mengga Ijab Kabulipun badhe kaangkah ing :

Dinten Sabtu, Surya Kaping 7 Agustus 2021
Wanci 09.00 WIBA
Panggenan : Aula Masjid Agung Sleman

Akhir Kata

Nah itu dia 2 contoh surat undangan Pernikahan dalam bahasa Jawa Kromo yang formal. Jika ada masukan jangan sungkan untuk meninggalkan komentar. Nuwun Sewu.

Ahmad Dahlan I'm just ordinary man with a big dream

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *