fresh graduate

Kelebihan Fresh Graduate dalam Mencari Kerja

Di Indonesia istilah fresh graduate biasanya merujuk pada lulusan perguruan tinggi, baik jenjang diploma ataupun sarjana, yang baru lulus dalam periode kurang dari 6...
Dindy
1 min read